New Hot

Dao mổ phaco kim cương nano

Dao làm bằng vật liệu kim cương nano hoặc kim cương nhân tạo.

Sản xuất tại Thuỵ Sỹ