easy visc

Hiển thị tất cả 2 kết quả

  • Chất nhầy EasyLuron

    EasyLuron là một dung dịch nhầy cao cấp dựa trên sodium hyaluronate lên men sinh học cho sử dụng nội nhãn.

    Chúng tôi cung cấp dãy sản phẩm với các nồng độ khác nhau cho sự lựa chọn của phẫu thuật viên.

  • Chất nhầy EasyVisc

    EasyVisc is a modern viscoelastic solution based on hydroxypropyl methylcellulose for intraocular use. EasyVisc serves as a volume substitute for aqueous humor during intraocular surgery. EasyVisc is available in two different concentrations.